RHODIA® website

Clairefontaine Rhodia
Head office address: Clairefontaine Rhodia - RD 52 - 68490 OTTMARSHEIM
SAS with a capital of 17 241 498 euros
RC Mulhouse 87B111
SIRET 3399567878100027
Activity code: 222C - OTHER LABOUR PRINTER
Intra-Community VAT number: FR 36 339 956 781

 

Directeur van de publicatie

Rhyzlene NUSSE

 

Wet " Informatica en persoonlijke vrijheden "

U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de Data Protection Act" van 6 januari 1978). Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een brief naar:

Clairefontaine Rhodia
RD 52
68490 OTTMARSHEIM
France

 

De bescherming van persoonsgegevens

* Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten
* Er wordt geen persoonlijke informatie verstrekt aan derden
* Er wordt geen persoonlijke informatie gebruikt voor doeleinden die niet worden verstrekt

 

Auteursrechten- Copyright

De hele site, bloc-rhodia.com of bloc-rhodia.fr, en al zijn inhoud is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake copyright en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn daarom voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. Reproductie van (een deel van) deze site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur, onder artikel L.122-4 van de Intellectual Property Code. Reproductie van de teksten op deze site op papier is toegestaan, met name voor educatieve doeleinden, mits aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:

* Gratis distributie

* Respect voor de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen enkele wijziging of wijziging van welke aard dan ook.

* Duidelijk en leesbaar citaat uit de bron in het volgende formulier - bijvoorbeeld :

'Dit document is afkomstig van de Rhodia-website: bloc-rhodia.com. Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt ".

Het internetadres van Rhodia moet verplicht in de referentie voorkomen. Deze vermelding verwijst dankzij een hypertekstlink rechtstreeks naar de inhoud. Neem voor ander gebruik contact met ons op. Evenzo is de techniek van deep links verboden, dat wil zeggen dat de pagina's van de site www.bloc-rhodia.com niet in de pagina's van een andere site.

* De merken die mogelijk op deze site worden vermeld, zijn geregistreerd door de bedrijven die ze bezitten.

 

Fotografische credits

De foto's op deze site zijn afkomstig van de afdeling Communicatie van Clairefontaine Rhodia. De geproduceerde beelden en afbeeldingen van de site zijn niet contractueel en de reproductie is toegestaan ​​op voorwaarde dat de auteur en de bron worden vermeld.

Hosting van de site

Telmat - www.telmat.com

Ontwikkeling, grafisch ontwerp en internetstrategie

CLAIREFONTAINE-RHODIA - Sandrine Ziegler Munck - Big Bang CommunicationSite host


Telmat – www.telmat.com


Development, graphic design and internet strategy


CLAIREFONTAINE RHODIA – Sandrine Ziegler Munck - Big Bang Communication

Information

This site uses cookies to record information on your computer. Some of this information is essential to the proper functioning of our site. Others help us optimize the users' visit. By using this site, you agree to use these cookies. Check out our privacy policy to learn more.